Vad kostar det att gå med i a-kassan?

Olika a-kassor kostar olika mycket att gå med i, att du jämför a-kassor och deras medlemsavgifter, villkor och förmåner är därför viktigt innan du bestämmer dig för vilken du vill tillhöra.

Medlemsavgiften beror på hur många av a-kassans medlemmar som är arbetslösa. Medlemsavgiften finansierar till viss del ersättningen för de arbetslösa och medlemsavgiften kanske måste vara hög för att det hela ska gå runt. Har du möjlighet bör du kontrollera vilken a-kassa som är vanligast på just din arbetsplats och gå med i den. Men hittar du en likvärdig a-kassa som riktar sig till samma yrkeskategori eller bransch med en lägre medlemsavgift så ska du givetvis välja den.

Precis som när man ska gå med i facket så ska man jämföra akassor innan man väljer. När du jämfört a-kassor eller frågat runt på din arbetsplats vilken som gäller behöver du bara fylla i en medlemsansökan och sedan är medlemskapet ett faktum. Hittar du ingen a-kassa som riktar sig till ditt specifika yrke kan du gå med i en allmän a-kassa. Denna typ av arbetslöshetskassa välkomnar medlemmar från alla tänkbara branscher och yrkeskårer, vanligtvis även egna företagare. Är du inte medlem i någon a-kassa och blir arbetslös är du ändå berättigad en grundersättning. Denna ersättning har Alfa-kassan hand om att betala ut och administrera på uppdrag av regeringen.